Djeca nisu stvari koje treba oblikovati, već su ljudi koje treba razvijati.

Djeca nisu stvari koje treba oblikovati, već su ljudi koje treba razvijati.

O udruženju

Udruženje dječijih neurologa u BiH (Child Neurology Society in Bosnia and Herzegovina) je profesionalna, neprofitna  organizacija koja okuplja stručake u oblasti djecije neurologije i srodnih disciplina u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi udruženja

– Unaprijeđenje  stručnog i naučnog  razvoja pedijatrijske neurologije, podrška okupljanju stručnjaka u oblasti dječije neurologije i srodnih disciplina u BiH …