Uplata članarine

Iznos: 50 KM

Adresa:
Udruženje dječijih neurologa u BiH
Patriotske lige 81
71000 Sarajevo

Broj žiro račina: 3386902236045085
Svrha uplate: Godišnja članarina