26.marta u Kantonu Sarajevo je obilježen Ljubičasti dan – svjetski dan epilepsije.

Epilepsija je jedna od najčešćih neuroloških bolesti, a najčešće se javlja u dječjoj dobi. Odgojno obrazovne ustanove, poput dječjeg vrtića, zasigurno su nakon porodice druga najvažnija socijalna sredina za dijete. Uloga odgajatelja ključna je za dobru integraciju i adaptaciju djece oboljele od epilepsije. Odgajatelj bi trebao biti educiran o epilepsiji u tolikoj mjeri da sama simptomatologija epileptičnog napada u njemu ne izazove strah, da može pružiti prvu pomoć djetetu tokom napada, te da prevlada dramatičnu reakciju okoline na pojavu epileptičke simptomatologije, kao i odbacivanje od strane vršnjaka i socijalnu izolaciju.

Odgajatelji su upoznati o vrstama epileptičkih napada. Kako reagovati za vrijeme i nakon epileptičkog napada.

Destigmatizacija oboljele djece.

Širenjem znanja o epilepsiji, rušimo predrasude!