06.03.2023.godine u Sarajevu je održana svečana promocija publikacije „Pedijatrijska multipla skleroza“, čiji su autori pedijatri Discipline za zdravlje djeteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu : Prof dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić, Doc dr Sajra Užičanin i mr.sc. dr Emina Vukas-Salihbegović. Stručni recenzent publikacije je Prof dr Enra Suljić.

Objavljivanje publikacije je realizirano u organizaciji Udruženja osoba sa multiple sklerozom Kantona Sarajevo.

Među novooboljelim od multiple skleroze se pojavljuje i sve veći broj djece, među Kojima su najčešći adolescenti. Cilj publikacije je približiti problematiku pedijatrijske multiple skleroze roditeljima oboljele djece, ali i svim profilima ljekara koji rade sa djecom (pedijatri,ljekari porodične/obiteljske medicine, specijalizanti pedijatrije, subspecijalizanti iz oblasti neuropedijatrije).

Izdavačka aktivnost Udruženja  osoba sa multiple sklerozom je objavljivanjem ove publikacije pokazala visok nivo senzibiliteta za pedijatrijsku populaciju, što zaslužuje  posebnu pohvalu.